نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

چند روز دیگر وارد بیست و پنج سالگی خواهم شد. کمی دلهره دارم از سنی که یک

دهه پیش تصوری از آن داشتم که الان فکر می کنم به کلی بیجا بوده است. یک دهه

قبل وقتی به افراد بیست و پنج ساله می اندیشیدم تصور می کردم اینان باید افرادی

باشندبسیار بزرگ که همه چیز می دانند.مرد هستند.حق هم داشتم. آخرب عضی از آن

دسته افراد را می دیدم که دست در دست طفلی به این سو و آن سو می رفتند. حرف

های که سر در نمی آوردم می زدند و کارهای می کردند که من نمی توانستم.بیست و

پنج ساله گی را خیلی بزرگ می پنداشتم.اما حالا که خود در مرز این«سن»قرار گرفته ام

چنین تصوری ندارم.حس نمی کنم بزرگ شده ام، فکر نمی کنم از آن بیست و پنج ساله

های شده باشم که زمانی می دیدمشان.من فکر نمی کنم اما بچه های که بیش یک

دهه از من کوچکتر هستند این فکر را در مورد امثال من دارند.گاهی درصف نان یکی از

همان ها صدایم می زند«حاجی»!دلم می گیرد. آخرکجای من به حاجی ها می خورد؟

مطمئن می شوم که آنها هم همان گونه فکر می کنند.اگر می توانستم می گفتم که

اصلاً چیز خاصی نیست و فکرهای عجیب و غریبی در مورد این سن و سال نکنند.حتی

آرزوی رسیدن به این سن را هم نکنند.چون بالاخره روزی بزرگ خواهندشد.با دیدن

عکس های سربازی برادر بزرگترشان ذوق زده نشوند.چون اگر«تک فرزند» نباشند، اگر

نتوانند«کفیل»باشند،اگر«کف پای»صافی نداشته باشند و اگر خودشان بخواهندکه نروند؛

سربازی را هم خواهند دید.اما چون باورنمی کنند،چراب گویم؟من دیگر از این به بعد هیچ

تصوری از یک دهه بعد خود نمی خواهم داشته باشم.حتی از دود هه و سه دهه بعد

هم.چون می دانم آن موقع هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.انسان های چهل ساله و

پنجاه ساله هرچه هم شده باشند،هر حرفی بزنند باز همان بچه های هستندکه خود را

به بزرگی زده اند.یا بهتر است بگویم سعی می کنند بچه بودن خودشان را فراموش کنند

و خیلی ها هم واقعاً می توانند. فیلسوفان و هنرمندان وعده ای دیگر خود را به بزرگی

زده اند.مگرنمی بینید که خیلی تعجب می کنند و تعجب خود را به اشکال مختلف نشان

می دهند.فرق است بین بزرگی و بزرگسالی ... 

 

پی نوشت:پنجشنبه ها قراربودمذهبی بنویسم که نشد.

پی پی نوشت:گاهی حس می کنم لیاقت مذهبی نوشتن ندارم.این یعنی یاس؟

پی پی پی نوشت:تیتر؛تقیلدی ازعنوان داستانی است از«ریموندکارور».

۱۳٩۱/۱٢/۱٧ | ٩:٢٧ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir