نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

آب و هوای این روزهای تبریز،تداعی اکثر اوقات شمال و لندن! است...پیرمرد طایی(!)

محلمان می گفت:هرهفته سفره ای درکوه وبیابان پهن می کنم و ازخدامی خواهیم نه

وسط سفره را خالی بگذارد و نه دورسفره را...همه چیزمان انتخاباتی شده.ترم تابستان هم

ترکش انتخابات را خورد،پَر...شهردای را متهم به تبانی کرده اند؛الله اعلم!...بحران مالی به

ما هم سرایت کرد؛کارگاهمان نمی تواندصابون مایع(!) بخرد،برگهای همشهری جوان نازک

شده...بازی یا طراحی بازی؛کدام لذیذ است؟...

۱۳٩٢/٢/۱ | ۸:٢٧ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir