نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

بیر.

جناب«یوستین گوردر»عزیز!ازشما بسیارمتشکرم برای تمام خاطرات خوشی که برایم

ساختی و به خاطرتمام چیزهای که برمن افزودی.متشکرم.

ایکی..

استیصال بد دردی است.اینکه کاری بکنی و راضی باشی ازکرده ات و بعد پشیمان

باشی از همان کرده ات و بازدوباره خوشحال باشی ازهمان کرده ات.مانده ای که

 کرده ات خوب بوده یا بد،حقش بود یا ظلم کردی...

اوچ...

دربرقراری ارتباط با کودکان چندان مهارتی ندارم.همیشه در ذهنم مرور می کنم به

«شیرین بانو»ی آینده ام بگویم که ازمن انتظار«ژانگولربازی»و«بلبل زبانی»های آنچنانی

دربرابرکودکان را نداشته باشد.امادرحد وسع(خدایا درست نوشتم؟) چرا!سعی در شیرین

کاری درچنین مواقعی مطمئناً پشیمانی بعدی را به دنبال خواهد داشت.

 

پی نوشت:شادم که این روزها می گذرد؛اما نمی دانم چرا اینقدرکُند.

 

 

 

 

 

۱۳٩٢/٢/۱٠ | ٩:٤٥ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir