نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

همین اول کارجمله ای ازجناب«مارک تواین»خالق هاکلبری فین و تام سایروشاهزاده وگدا

و قس علی هذه(همیشه که نبایدگفت هذا!گناه دارن والله!) نقل می کنم که گفت:

«اگررای مردم تاثیری داشت مسلماًحکومت ها هیچگاه انتخاباتی برگزارنمی کردند».حالا

این حرف ایشان هست و هیچ دخلی به نگارنده نداردفقط خواستم بگویم که چقدرانسان

ناامید و آنارشیستی بوده است والا ما که همیشه ناظربه قسمت پرلیوان(الان من

مطمئنم قسمت پرلیوان را آب تصورکردید!قسمت پری که من ناظربه آن هستم می تواند

هرچیزی باشد، ازنخودولوبیاگرفته تاخاک باغچه جهت آزمایش میزان آهن، فسفر، جیوه و

دیگراملاح آن) بوده ایم وخواهیم بودوفی الواقع کاری جزاین هم نمی توانیم بکنیم وباید

دائم درحال خندیدن به روی دنیا باشیم تا بلکم دنیا هم به روی ما خندید.این هست که

ماسعی می کنیم دراین انتخابات شرکت کنیم وبعدهم شاهداعلام حضورحداقل شصت

درصدی خودمان باشیم و کیف کنیم.یک مورددیگرهم که می خواستم بگویم این است

که بعضی ها می گویندمثل همه فقط یک رای دارند.بعضی های دیگرمی گویندبله، شما

ازنظر«کمی»شایدفقط یک رای داشته باشیدولی آیا از لحاظ «کیفی»هم همان یک رای

را دارید.این حرف راآن بعضی های آنارشیست می زنند و بازدخلی به من ندارد.گفته

باشم!!این بعضی ها مثال جالبی هم می زنندو می گویند:آقا حالا آمریکایی ها بی

وجدان می توانندبگویند،والله به پیر به پیغمبر ما فقط یک بمب انداختیم«هیروشیما»حالا

تقصیرما چیست که شهرسست بنیان بوده و بافت فرسوده زیادی داشته است...آیا

می توانندبگویند؟نه!بلکه ما می گویم این یک دانه کجا و آن یک دانه کجا!

 

پی نوشت:درانتخابات امسال به یکی ازنامزدهای اصلاح طلب رای خواهم داد که به احتمال زیاد«حسن روحانی»باشد،چون شانس زیادی هم برای پیروزی دارد.

پی پی نوشت:گول شهردارتهران را نخوریدنیشخندخیری ازشهردارهای تهران ندیده ایم.

پی پی پی نوشت:یعنی کسی ام هست که«سعیدجلیلی»رادرنظرداشته باشد؟

۱۳٩٢/۳/۸ | ٧:٢۳ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir