نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

بیر.

برادرشوهرِخواهرم چندی قبل که درمصاحبه استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرده بود

می گفت:سوال های مربوط به نماز و روزه را صادقانه جواب دادم و گفتم نه روزه می گیرم

و نه نمازمی خوانم.به همین خاطردرمصاحبه پذیرفته نشدم.اما دوستم که انسان بسیار

بی قیدوبندی بود و هیچ تعهداخلاقی نداشت گفته بود که هم نمازمی خواند و هم روزه

می گیرد و او پذیرفته شده بود و الان هم استخدام آموزش و پرورش است.فقط کافی بود

دروغ بگویم...

ایکی..

حسی می گویددخترها و پسرهای که خیلی زیبا هستند راهی به بیرون پیدا نمی کنند.

به قول یوستین گوردر:زنهای زیبا به سختی می توانندخودشان را پیدا کنند.

اوچ...

بایدبپذیریم که زندگی درکشورهای چون کشورما سخت است.ریاکاری فوران می کند.

۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir