نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

اعتماد...
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٠  کلمات کلیدی: همین جوری ها

رسیدن به آرامش ارکان زیادی دارد و اعتماد(پیشفرض) یکی ازمهمترینِِ آنهااست...