نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

رسیدن به آرامش ارکان زیادی دارد و اعتماد(پیشفرض) یکی ازمهمترینِِ آنهااست...

۱۳٩٢/۳/٢٠ | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir