نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

.

درزمان ماضی(!)وقتی که طفلی بیش نبودم اصلاًحس خوبی به زیرپیراهن های«رکابی»

و کسانی که ازآنها می پوشیدند،نداشتم.شایدیکی ازدلایلش برادر روحانی خودم بود که

هیچوقت«رکابی»نمی پوشید و نمی پوشد.نمی دانم چرا افرادی که ازآن زیرپیراهن ها

میپوشیدند بنظرم بسیارلاقید و غیرقابل اطمینان می آمدند و ازنزدیک شدن به آنها اکراه

داشتم.اماحالاخودم غیراز«رکابی»نمی توانم چیزدیگری بپوشم.

..

اعتقاد راسخی به«تله پاتی»و ازاین قبیل امور ماورایی دارم.حس اولیه ای که از دیدگاه

شخصی دیگران نسبت به خودمان دریافت میکنیم احتمال نوددرصددرست است.

...

مادرفرهنگ خودمان تفسیرهای خوبی برای«عطسه»کردن داریم.البته آنهایی که به

بیماری ربطی ندارد و ناگهانی ظهورمی کند.اگرعطسه تکی و از هنگامه صبح تا کمی

مانده به غروب باشدیعنی درانجام دادن کاری که داری صبرکن.اگردرهمان اوقات عطسه

بصورت جفت باشداین یعنی کاری که میکنی خوب است.اما ازنزدیکی های غروب این

قضیه برعکس می شود؛عطسه جفت درشب یعنی خوب نیست و درعوض عطسه تک

خوب است.راستی آزمایی این درنود و پنج درصدموارد(نمیخوام بگم صددرصد)نتیجه

مثبت داده و من به شخصه تجربه های بدی ازتوجه نکردن به این نکته دارم.باورکنید!

 

۱۳٩٢/٤/٥ | ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir