نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

بیر.

واقعاًخیلی زشت است که هیچ یک ازمسئولین مشکلات مردم را به مردم نمی

گویند.نمی گویند که:مردم ما می فهمیم شما چه گرفتاری های دارید.می فهمیم که

چندسال تلاش کردید و پولی پس اندازیدید(!)و درعرض کمترازیکسال آن پولتان نصف

وبلکم کمترشد و تمام برنامه هایتان نابودشد.اما نمی گویند.فقط می گویندچه ها کرده

ایم.نمی گویندچه ها را نتوانستیم بکنیم واصلاًکجاها ناموفق بودیم.ازرهبربگیرتاآن پایین

ها.رهبرکه اینقدرتعریف کرد،خیال کردم تمام این مدت دراشتباه بوده ام و همه این

گرفتاری ها خواب است.

ایکی..

دوستی دارم که به شدت پیگیرمهاجرت است.بسیارناامیداست ازاصلاح وضع این مملکت

و بنا را بررفتن گذاشته.اوایل تفکردوستم را نمی پسندیم و آرمان گرایانه اعتقاد داشتم

که بایدهرانسانی به سهم خودنقطه شروع یک تحول باشد و جامعه را درراستای مدینه

فاضله شدن کمک کند.نبایددیدمان به مهاجرت بدباشد.نمی دانم حدیث است یا آیه قرآن

به این مضمون که اگرنتوانستی درجایی زندگی کنی،بایدمهاجرت کنی اصلا یک جورایی

واجب است مهاجرت دراین مواقع.اما اینجا که بلندگوهای مداحی ازفلان رییس و بهمان

رهبر بلنداست و همه خود را محبوب قلوب می دانند و عده ای هم آنقدرمقدس اند که

نمی توان نزدیکشان شد آیا می توان به آرمان شهرحتی نزدیک شد؟

۱۳٩٢/٤/٢٦ | ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir