نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

نای دل...
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٦  کلمات کلیدی: شعر ، شاکی

دل چقدر«نا»دارد که«نه»بشنود؟

نمی دانم!

             فقط می دانم،فقط می دانم

که دیگرقلم پا را تهدیدخواهدکرد و زبان را

که دیگربس است...

یکی می رود،دیگری می گوید

                                        و درد ازآن من است...