نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

عشق
ساعت ٩:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٦  کلمات کلیدی:

صدای حسین،حسین به گوش می خورد

سینه ها پذیرای دستان عاشقی هستند

تا سرخی محرم را بر خود بینند

جامه گان سیاه برتن نشسته اند

تا سیاهی شب های محرم

را سیاهترکنند

اشکها جاری شده اند تا

تا غبارهای غفلت را از دلها بروبند

و

دلها گره خوردند برتاروپود عشق