نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

می گفت حتی اگرنزدیکترین‌ کسان آدم هم بربی نمازی و انجام ندادن تکالیف شرعی اصرارکنندبایدقید رابطه باآنهاراهم زد.می گفت دست دادن با آنها هم جای اشکال دارد.می گفت آنها فاسق اند.گفت آنها خدارا نادیده می گیرند.گفتم نباید اینگونه برخوردکرد.گفتم پس چگونه آنها هدایت خواهند شد.گفتم زمان هدایت یافتن درهرکسی متفاوت است.حتی اگرکسی دربلندمدت هم هدایت شد،بازپیروزی است.داستان حضرت یونس(ع)رابرایش مثال زدم و اینکه چون صبوری نکردگرفتارنهنگ شد.گفتم زیبایی اسلام را با اخلاق عملی باید نشان داد.گفتم خدارا خوش نمی آیدکسی بندگانش را به حال خودشان رها کند.باید کمک حال همدیگربود.گفت همه اینها درست.امادعوت کردن هم مدت مشخصی دارد...بعد اما دیدم که راست می گفت.گاهی باید گفت«لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»...

۱۳٩۱/٩/۱٥ | ۸:۱۱ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir