نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

آیا بازیگرها اصولی برای خوددارند؟آیا بازیگرها فقط درد پول دارند و درد دیده شدن و

دردخوب بازی کردن؟ ذوق مرگ می شوم وقتی می بینم بازیگرموردعلاقه ام درفیلمی بازی

کرده که انتظارش رانداشتم.اصلاًحال خوبی پیدانمی کنم وقتی بازیگرمحبوبم درفیلمی مبتذل

بازی می کند.آیا آنها چون بازیگرند،فقط باید بازی کنند؟آیااکثربازیگرهای ما«لائیک» هستند؟آیا

هرکسی که هنرمندشدلزوماًبایدلائیک هم باشد؟آیابازیگرهاتوجهی به این دارنددرفیلمی که بازی

می کنندچه پیامی منتقل می شود؟آیاآنها اول «آرتیست» هستندیادردرجه نخست آدم؟

۱۳٩۱/٩/٢٩ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir