نزدیک بهشت

بهشت همین نزدیکی هاست

1

چندوقتی می شود که حواسم به نانواها هست.نه به وزن چانه هایشان و نه به اینکه موقع اتمام

قضای حاجت آیا دستشان را می شورند یا نه.به این فکرمی کنم که نسل نانواها عوض

شده،جوان شده اندشاطرهای شهرما،میانگین سنی شان را بگیری دوروبر«سی سال» رانشان

خواهدداد.جایی برای پیرمردها است؟

2

همیشه نباید آب دهانمان را قورت دهیم.بعضی ها را باید تف کرد.نجس اند.

3

«که انسان دربرابرنعمت های پروردگارش بسیارناسپاس و بخیل است...عادیات6»

بخیل!دربرابرپروردگار!عجب چیزی هستیم...

 

پ.ن.فرم نگارشی بالا،تقلیدی است محض ازاستاد«رجبعلی محبی»...۱۳٩۱/۱٠/٥ | ٧:۱٩ ‎ب.ظ | محمدخلیلی | نظرات () |

www . night Skin . ir