زین پس....

دراین پست قصدداریم به این نکته بپردازیم که درآینده ی نه چندان دوراصطلاحات و کلمات 

کامپیوتری-انگلیسی،چه جایگاهی درپروسه سخن پراکنی ما خواهندداشت.ازاین رو ذهن را

ازحالتsleep"خارج نموده واین کلمات را "search" می کنیم تا بلکم چیزهای توانستیم

”find” کنیم.بدیهی است هرکسی که این پست را مشاهده می کند،می تواندکمک حال ما

درگسترش این دایره باشد.

 

-آخه چیه اینا هی بهم "Attach"می کنی؟(ضمیمه)

-برو داداش!برو خودت رو یه جای دیگه Paste کن.(چسباندن)

-ببین منو!یعنی کل حرفات Spam شده دیگه وپیش من هیچCrediti  نداری! Any Credit...(هرزنامه یا به عبارتی هرز-اعتبار،هیچ اعتباری)

-آقا مشتاق دیدار!Hidden  فرموده بودید خودتون رو؟(مخفی)

-خدا روزیت رو یه جا دیگه Send کنه!(ارسال،یا به نوعی حواله)

-گوش کن! تا چندساعت دردسترس باش فعلاً.... – نمی تونم.پدرم Filter کرده منو...(به معنی صافی.اما ما مسدود شدن می فهمیمش)

-

 

پی نوشت:برسونید...

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

[نیشخند] ایول محمد.چندتا کلمه خوب رو انتخاب کردی ! البته یه چیزی مثل هنگ و ریسِت و و امثالهم هم الان استفاده میشه