ستار العیوب

خدا دوست دارد ما تجلی صفاتش باشیم. اصلی ترین هدف زندگی، که به آن فکر نمی

کنیم. به صفات خدا فکر می کردم. به تمام صفاتی که یکی پس از دیگری زیبا هستند. اما

همیشه بین زیبایی ها هم زیباترینی هست و من؟ ستار العیوب! عاشق این صفت خدا

هستم. و ما چقدر نزدیکیم به این صفت؟ ناامیده کننده ست. امیدوارم خدا نوری از این

صفت بر من بتاباند که صفتی است پایه ای و اساسی و زیبا.

/ 0 نظر / 26 بازدید