اشک

اشک معیار خوبی است برای سنجش عیار برخی چیزها. اشک همین گونه و بدون علت

چشم مان را تر و صورت مان را خیس نمی کند. حتما باید پای یک مورد خیلی مهم در

میان باشد. ما وقتی خیلی خوشحال هستیم اشک می ریزیم و وقتی خیلی ناراحت

هستیم. ما برای خودمان اشک می ریزیم و برای دیگران! طبیعی است که آدم بخاطر

خودش گریه کند. اما اینکه بخاطر کس دیگری گریه کنی چیز دیگری است. احساس

نزدیکی. همیشه باید پای یک چیز مهم در میان باشد تا آدم گریه کند. غیر از احساس

هم دردی، اشکی که برای کس دیگری غیر از خودت می ریزی و این خیلی مهم است.

معلوم است این فرد برای تو مثل دیگران نیست. یعنی خیلی به تو نزدیک است و شاید

فرق چندانی هم با خودت ندارد. نمی توانی با او مثل بقیه باشی و شاید هیچ وقت

نتوانی بدون او باشی ...

/ 0 نظر / 23 بازدید