سخت می فهمم

یک عکس از درون گوشی نشان سلمانی داد و خواست که ریشش را مطابق همان

الگوی ریش آقای بازیگر اصلاح کند. خیلی حساس بود. اجازه نمی داد شاگرد سلمانی

حتی مقدمات پروژه را انجام دهد و اصرار داشت که فقط خود اوستا. قشنگ می شد دید

که چقدر دل نگران است و چقدر ولع دارد که ریشش عینا شبیه آقای بازیگر شود. لا به لا

بلند می شد و مراحل انجام پروژه از نزدیک رصد می کرد. چندان راضی بنظر نمی آمد.

اما ظاهرا چاره ای نداشت. بالاخره اوستا و شاگرد به اتفاق توانستند رضایت او را جلب

کنند. شاید یک، یک هفته رضایت بخش را پشت سر بگذارد. برای من سخت است.

این روزها سخت درک می کنم. سخت کنار می آیم. سخت می فهمم.

/ 0 نظر / 28 بازدید