هجران

وای اگر عشق به سامان نرسد

 چون که جان، بر در جانان نرسد

کم کنم شرح و همی گویم این

درد هجران و غمش هیچ به پایان نرسد

 

پی نوشت: یک رباعی متوسط.

پی پی نوشت: نثر حالم را خیلی خوب می کند و نظم بد. به همین خاطر سعی خواهم کرد دیگر سراغ نظم و شعر جز خواندن نروم.

/ 0 نظر / 27 بازدید