غروب تابناک

چندوقتی است که باکلیک برروی لینک سایت خبری«تابناک»باهیچ روبه رومی شوم.هیچ

یعنی اینکه انگاراصلاًاینچنین سایتی تابه حال وجودنداشته.هیچ یعنی حتی پیج خوشگل(!)

پیوندهاهم نشان داده نمی شود.نمی دانم چه کاری کرده اندکه مستوجب این تنبیه شناخته شده

اند.شایدوضعیت گل وبلبل مملکت وحالات سرخوشانه ملت رابخوبی انعکاس نداده اندودر این

امر کوتاهی ورزیده اندکه اگراینطورباشدلایق این مجازات هستند.واقعاً چه معنی دارددراین

وضعیت که خوشحالی وموفقیت شرشرازهمه جای کشورباریدن می گیرد یک سایت خبری

زپرتی بلندشودبرای خوداخبارکذب ازگرانی(گرانی اصلاًچی هست؟)ارائه بدهد.چه معنی

میدهدهرجنبده ای به خودحق انتقادبدهد؟بازاگرژاپن بودیک چیزی!که زندگی شان ازخط

فلاکت هم کمی آن ورتررفته.اصلاًمتوجه نیستیم!مامیمون فرستادیم هوا! حالادرسته که چمن

ورزشگاه آزادی را ازهلند واردکرده ایم اما این که دلیلی نمیشود.چون ما کلاًروحیه مان با

کارهای ساده نمی سازد.راجع به انرژی هسته ای هم بگویم بنده ازهمین تریبون اعلام می

کنم،انرژی هسته ای که هیچ!اگرروزگاری انرژی پسته ای(چه شود!) هم مدشد،همانا آن هم

حق مسلم ماست.والسلام.درضمن ازمسئولان واقعاًمدیراین مملکت که دولتمردان

سایرکشورها طرح هدفمندی یارانه هارا به مذبوحانه ترین شکل ممکن ازشیرمدیران ماگدایی

می کردند خواهشمندم،هرجاسایتی،روزنامه ای ،رادیویی وحتی خودتلویزیون خواست عیش

این مردم رابااخبارآلات کذا ازقبیل نمی دانم گرانی(که هنوزنمی دانم چیست؟)وچه چه تبدیل

به زهرمارنمایدبه شدیدترین وضع ممکن برخوردنمایند.باتشکر.

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

سکوتم از رضایت نیست ! نمیدونستم روزی قراره به اینجا برسیم که مخالفامون رو بکنیم تو غل و زنجیر.مخالفان هم نه.منتقدامون رو.دلسوزا رو. نمیدونم دیگه به چی امید داشته باشم؟یه روز خوب میاد؟

یواشکی

رمز موفقیتم رو چند سال پیش عوض کردم... الان هرکاری میکنم یادم نمیاد! زندگیم قفل کرده...کسی رو سراغ نداری رمز گشایی کنه؟!

سلام http://hagheghat.persianblog.ir/ هر آنچه را که از خداوند طلب کنید او پیش از آنچه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند.