1.2.3

1

چندوقتی می شود که حواسم به نانواها هست.نه به وزن چانه هایشان و نه به اینکه موقع اتمام

قضای حاجت آیا دستشان را می شورند یا نه.به این فکرمی کنم که نسل نانواها عوض

شده،جوان شده اندشاطرهای شهرما،میانگین سنی شان را بگیری دوروبر«سی سال» رانشان

خواهدداد.جایی برای پیرمردها است؟

2

همیشه نباید آب دهانمان را قورت دهیم.بعضی ها را باید تف کرد.نجس اند.

3

«که انسان دربرابرنعمت های پروردگارش بسیارناسپاس و بخیل است...عادیات6»

بخیل!دربرابرپروردگار!عجب چیزی هستیم...

 

پ.ن.فرم نگارشی بالا،تقلیدی است محض ازاستاد«رجبعلی محبی».../ 2 نظر / 5 بازدید
رجبعلی محبی

یک آیه‌ای هست که - نقل به مضمون - می‌گوید «انسان مقابل نعمت طغیان می‌کند ...». ضمناً استاد هم خودتی. فحش نده!