انسان بدوی

گفته بود بنظر او رفتن خانم ها به استادیوم درست نیست. "نظر" او صرفا یک "نظر

شخصی"بود فارغ از درست یا نادرست بودنش! نقدها(حمله ها) و دفاع هایی(اندک)حول

و حوش این اظهار نظر شد که البته باید این را هم پذیرفت که این حواشی تا حدودی در

"ذات" اظهار نظرهای یک سلبریتی آن هم در مورد موضوعی با حساسیت های خاص

خود وجود دارد. اما آنچه که ترسناک بنظر می رسد این حجم از تنفر و تکفیر بر علیه

کسی است که فقط "نظر" شخصی خود را گفته است و لاغیر! این حجم از نفرت پراکنی

چیزی جز خفه شو و حرف نزن چیز دیگری نیست؛ آن هم غالبا از سمت جبهه و

گفتمانی که عمده حرفش زنده باد مخالف من و آزادی بیان است! نه! ما هنوز متمدن

نشده ایم. ما هنوز انسان شهری نشده ایم. ما هنوز همان انسان های بدوی هستیم

که با یک اختلاف یقه می گیریم و گرز می چرخانیم. در دنیای مجازی هم که بسیار بدتر و

اسف بار تر! و باز تاکید می کنم چقدر خوب است که انسان اهل حرف زدن باشد و نه

توهین و تحقیر!

/ 0 نظر / 25 بازدید