دستم گیر

فکر می کنم دیالوگ یکی از فیلم ها یا جمله ای از یک کتاب بود به این مضمون که میزان

انسانیت ما به قدرت مقاومتی که در برابر "هوس"هایمان داریم بستگی دارد. خداوندا! خدای

من! ای صاحب من و ای مالک من! مرا و همه مردان و زنان و کودکان سرزمین مرا حفظ

بفرما! ما ضعیف ترین از آن هستیم که یک لحظه ما را به حال خودمان رها کنی! تا دم مرگ

مرا از تمام وسوسه ها حفظ کن تا در این چند صباح زندگی بیش از این شرمنده نباشم و

گذشته ام مایه سرافکندگی نباشد!

/ 0 نظر / 26 بازدید