خیانت در امانت

در مشکل فنی اخیر پرشین بلاگ مطالب بیش از یکسال گذشته ام از بین رفته است. حال

یک مجروح وخیم را دارم که بخشی از وجودش آسیب جدی خورده است. باید بیش از پیش

به داشتن سرزمین خودمختار خودم بها بدهم و عملیاتی کنم.

/ 0 نظر / 27 بازدید