حاج حسین

پدر نفیسه مرد ایده آل من بود. پیرمرد ایده آل من. آرام بود و متشخص و باسواد. مومن بود و

با ایمان. من حتی گمان می کنم ایمان افراد در نگاه شان و رفتارشان هم دیده می شود و

حاج جسین از آن مردها بود. چند بار به رضا گفته بودم که خوشا بحالت با این پدرزن.

همیشه و همه جا تعریف و تحسینش کرده بودم. آن هم به حق! در طول حیاتش و در مدتی

که آشنا شده بودیم، بهانه های اندک با هم بودن را همیشه قدر می دانستم و کنارش می

نشستم و من هم آرام می شدم از آرام بودنش. خدایش بیامرزد حاج حسین را و روحش

شاد!

/ 0 نظر / 35 بازدید