دوام تصویر

بیر.

اگرکسی درسیاره«پلوتون»بخواهدبا تلسکوپ«زمین»را ببیندهنوز زندگی انسانهای اولیه

را مشاهده خواهدکرد!چرا؟

ایکی..

می گویندریشه عصبانیت ها دراین است که ما درک نادرستی ازپیرامون خود داریم.یعنی

یک جور خوشبینی خنده دار،اینکه جهانی می سازیم و انتظارداریم که درآن جهان مثلاً

کسی به وسائل شخصی ما دست نزند و این را غیرممکن بدانیم.درحالی که اگرخیلی 

چیزها را را ممکن بدانیم عصبانیت چرا؟

اوچ...

آرکین:درست مثل قدیماست مگه نه؟...

پاچینو:نه،الان بهتر از قدیماست!

آرکین:آره،ولی چرا؟

پاچینو:چون الان قدرش رو می دونیم.           2012-Stand Up Guys---Fisher Stevens

/ 2 نظر / 4 بازدید

واقعاً اینطوریه؟ زمان هم موجود عجیبیه ها! اینقدر تکلیف نانوشته تو این دنیا هست که آدم نمیدونه چکار باید بکنه! ماشاءالله شرایط هم که عجیب غریبه.

حسین اسکندری

بیر. جان؟! الان سوال پرسیدی؟! ایکی همینه دقیقا.یه چیز دیگه هم که هست اینه که ما خودمون رو معیار قرار میدیم و هرچیزی که با ما و روحیاتمون سازگار نباشه مارو عصبی می کنه ! اوچ حرف درستیه