حکایت های امروزی

داشت برایمان از«خلوص» داشتن درکارها میگفت.اینکه باید سعی کنیم

مصداق آن سخنرانی معروف حاج ابراهیم همت باشیم که می

گفت:برای اینکه خدا لطفش و رحمتش شامل حال ما بشه باید اخلاص

داشته باشیم.وبرای اینکه ما اخلاص داشته باشیم سرمایه میخواد که

ازهمه چیزمون بگذریم.وبرای اینکه ازهمه چیزمون بگذریم باید شبانه

روزدلمون و وجودمون وهمه چیزمون باخداباشه،اینقدرپاک باشیم که خدا

کلاًازمون راضی باشه،قدم برمیداریم برای رضای خدا،قلم برمی داریم رو

کاغذ برای رضای خدا،حرف میزنیم برای رضای خدا،شعارمیدیم برای

رضای خدا،می جنگیم برای رضای خدا،همه چی،همه چی خواست خدا

باشه.که اگرشد پیروزی درش هست.چه بکشیم چه کشته بشیم

پیروزیم وهیچ ناراحتی نداره و شکست معنا نداره؛چه بکشیم چه کشته

بشیم پیروزیم،اگراینچنین بشیم... ادامه داد؛توجه کردید وقتی با یک اهل

معرفتی صحبت می کنیم چقدراحساس آرامش پیدا می کنیم؟روحمان

تازگی پیدا می کند.پرسید، وفتی دریک هوای تروتازه قدم برمی دارید

تودل طبیعت چه احساسی دارید؟وقتی آب چشمه ی زلال و گوارا را

نوش جان می کنید حالتان چگونه است؟مسلماً طروات و سرزندگی پیدا

می کنید،چرا؟چون آنها پاک هستند،هیچ آلودگی ندارند،چون خالص

اند.حالا آدمها هم می توانند چنین پاک و خالص و زیبا باشند.فقط باید

خلوص داشته باشند.دراعتقادشان هیچ آلودگی راه ندهند.یکی ازمیان

جمع بلند شد و پرسید حالا اینا رو که میگید،این خلوص رو باید چطوری

کسب کنیم؟بعدازاین همه مدت که تو آلودگی زندگی کردیم؟ پاسخ

داد؛شایدسخت باشد اما برای انسان همه چیزدست یافتنی است.با

تمرین کردن با کنترل با مراقبت دائمی. یکی از مواردی که مانع ازخلوص

می شود داشتن تعلق خاطربیش ازاندازه به چیزی است.برای داشتن

خلوص باید بتوانید ازهمه چیزتان بگذرید،همان طورکه ابراهیم از

اسماعیل خود گذشت...

/ 2 نظر / 5 بازدید
حسین اسکندری

متاسفم برای خودم که مواردی که ازش یاد شده بود انجامش برام سخت و شاید غیرممکن شده :|