اسارت

کارهای بزرگی ترس های بزرگی هم دارند و هزار و یک دلیل برای انجام ندادن شان هست.

هزار یک دلیل کوچک و کم اهمیت. و ما نه بخاطر همه آن هزار و یک دلیل، تنها بخاطر دو

سه تا از آن دلایل کوچک و کم اهمیت به آغوش فضایل خرد می خزیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید