راست می گفت

می گفت حتی اگرنزدیکترین‌ کسان آدم هم بربی نمازی و انجام ندادن تکالیف شرعی اصرارکنندبایدقید رابطه باآنهاراهم زد.می گفت دست دادن با آنها هم جای اشکال دارد.می گفت آنها فاسق اند.گفت آنها خدارا نادیده می گیرند.گفتم نباید اینگونه برخوردکرد.گفتم پس چگونه آنها هدایت خواهند شد.گفتم زمان هدایت یافتن درهرکسی متفاوت است.حتی اگرکسی دربلندمدت هم هدایت شد،بازپیروزی است.داستان حضرت یونس(ع)رابرایش مثال زدم و اینکه چون صبوری نکردگرفتارنهنگ شد.گفتم زیبایی اسلام را با اخلاق عملی باید نشان داد.گفتم خدارا خوش نمی آیدکسی بندگانش را به حال خودشان رها کند.باید کمک حال همدیگربود.گفت همه اینها درست.امادعوت کردن هم مدت مشخصی دارد...بعد اما دیدم که راست می گفت.گاهی باید گفت«لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ»...

/ 3 نظر / 4 بازدید
رجبعلی محبی

دین اکمل‌ی داریم. منتها باید به«دال»هایش دقیق شویم و حواس‌مان به «نون» آخرش باشد.

حسین اسکندری

یه جا شنیدم که یه تعریف قشنگ برای دموکراسی خدا وجود داره و اونم اینه که نگاه نمی کنه کی خوبه و کی بد.تو یه سری از مسائل از جمله روزی دادن خصوصا.فکر می کنم داستان حضرت ابراهیمه که بر سر سفره به فقیری به دلیل اینکه قبل از غذا بسم الله نگفته بود اعتراض می کنن و اون شخص رو از خونه بیرون میندازن و بعدش هم با این وحی مواجه میشن که این بنده منه و رزق و روزیش دست منه.تو حق نداشتی اینگونه بخاطر من با او رفتار کنی. متاسفانه اینگونه مسائل الان " معیار انتخاب " شده که خیلی درست نیست به نظرم.

صدف

یعنی شما میگید طرد کردن این آدما درسته؟!؟یعنی منی که نمازمو میخونم الان دیگه شدم بنده خوب خدا و اون...؟یعنی خدام اینجوری بنده هاشو طرد میکنه؟!؟