کافی است دروغ بگویی...

بیر.

برادرشوهرِخواهرم چندی قبل که درمصاحبه استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرده بود

می گفت:سوال های مربوط به نماز و روزه را صادقانه جواب دادم و گفتم نه روزه می گیرم

و نه نمازمی خوانم.به همین خاطردرمصاحبه پذیرفته نشدم.اما دوستم که انسان بسیار

بی قیدوبندی بود و هیچ تعهداخلاقی نداشت گفته بود که هم نمازمی خواند و هم روزه

می گیرد و او پذیرفته شده بود و الان هم استخدام آموزش و پرورش است.فقط کافی بود

دروغ بگویم...

ایکی..

حسی می گویددخترها و پسرهای که خیلی زیبا هستند راهی به بیرون پیدا نمی کنند.

به قول یوستین گوردر:زنهای زیبا به سختی می توانندخودشان را پیدا کنند.

اوچ...

بایدبپذیریم که زندگی درکشورهای چون کشورما سخت است.ریاکاری فوران می کند.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

بخاطر موهایی که روی نوک زبونم بخاطر تعداد دفعاتی که از مورد اول حرف زدم و حرص خوردم دراومده از اظهار نظر درموردش منصرف میشم ولی یه آیه ای رو لازم میدونم بگم:"انا هدیناه اسبیل اما شاکرا اما کفورا" اینم بگم که از یه نفر پرسیدم که چرا میخوای به جلیلی رای بدی؟رزومش رو دیدی؟مدیریت فرابخشی داشته؟یا چی؟گفت آدم مذهبی ایه :| :| :| . نمیدونم ! به من که ربطی نداره حداقل :D . الان یا هروقت دیگه ای هرکی ازم بپرسه مذموم ترین اخلاق از نظر تو چیه؟بدون لحظه ای درنگ دورویی و تزویر رو میگم.