عمل

تمام حرف" چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد" این است که اولا از تغییر نترسید و بعد اسیر

پیچیدگی های ذهن خود نشوید. در مرحله "فکر" باقی نمانید. بالا و پایین کردن و سنجیدن

مقدم بر عمل نیست. اگر اندیشه تان راه به جایی نمی برد "عمل" کنید. فکر کردن مثل این

است که دست بالای ابروها بگذاری و در دوردست ها دنبال چیزی بگردی. اما عمل کردن

رفتن به سمت همان جاها و دیدن و فهمیدن است که این کجا و آن کجا.

/ 1 نظر / 29 بازدید

به عمل کار برآید :)