کربلایی

فکر نمی کردم به این زودی به کربلا بروم و فکر نمی کردم خطاب "کربلایی" اینقدر خوشایندم

باشد. نه که بخاطر همین موضوع کربلا رفته باشم. اما حس شیرینی ست برایم وقتی

کربلایی صدایم می کنند! البته همراه همین احساس خوش، مسئولیت حفاظت از این نام

مقدس را هم می دانم و می فهمم!

/ 0 نظر / 27 بازدید