کیش مهر

تبریزخیابانی داردبس قدیمی.اسم ترکی اش هم هست؛کَرَه نی خانا،دانشسرای تبریزکه محل

تربیت معلمین بوده،ساختمان های استانداری، فرمانداری،بانک ملی،خانه تئاترتبریز،برج

آتش نشانی(اولین آتش نشانی ایران)وچندمورددیگر.شادوخندان همراه دوستان ازقسمتی که

فضای سبزکاری شده(!)بودعبورمی کردیم که چشمانم آن سوی درختان روی دیوارفوکوس

کرد.چهره های به این شرح نقش بسته بود.علی آقا قاضی،علامه جعفری،علامه

طباطبایی،علامه امینی،استادشهریار،ثقه الاسلام،شهیدباکری وچندچهره دیگرکه همه

همشهری هایم بودند.همچنان به خنده هایم ادامه دادم به خاطردوستانم...پرستش به مستی است

درکیش مهر...برون اندزین حلقه هشیارها(علامه طباطبایی).

...........................................................................................................................................

چندوقتی است که جوابی پیداکرده ام(شایدهم بوده ومن الان رسیده ام) برای آنها که می

گویند«همه چیزواسه آدمه،همه چیز.(مثلاً)دیدی گاو(دورازحضور)زهرماری بخوره؟»می

گویم،بله همه چیزبرای انسان است.مواردی برای استفاده کردن وتعدادی برای استفاده

نکردن،استفاده نکردن هم گاهی فقط برای خاطر انسان است.

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسین اسکندری

ستارخان و باقرخان یادت نرده هموطن [چشمک] تعدادی برای استفاده نکردن؟من فکر می کنم اینجا منظورت همون بحث آزمایش الهی باشه ! یه چیزایی برای استفاده نکردن هم داده.که این یه موردشه البته

حسین اسکندری

ستارخان و باقرخان یادت نرده هموطن [چشمک] تعدادی برای استفاده نکردن؟من فکر می کنم اینجا منظورت همون بحث آزمایش الهی باشه ! یه چیزایی برای استفاده نکردن هم داده.که این یه موردشه البته

حسین اسکندری

ستارخان و باقرخان یادت نرده هموطن [چشمک] تعدادی برای استفاده نکردن؟من فکر می کنم اینجا منظورت همون بحث آزمایش الهی باشه ! یه چیزایی برای استفاده نکردن هم داده.که این یه موردشه البته