آبان

بعد از یک مدتی فکر کردم که آبانی ها عموما منزوی ترین و عشق تنهایی ترین آدمهای دنیا

هستند. با اخلاق متزلزل شان و مزاج دمدمی که دارند. ناسازگاترین انسان ها با دیگران و

بیشتر از دیگران با خودشان. شاید مثل خود آبان که نمی داند ببارد یا بتابد و جماعتی که

نمی دانند در این ماه گرم بپوشند یا سرد. روزهایش گاه در حکم چله تابستان است و گاه

زمستان. آبان اما فارع از تمام بلاتکلیفی هایش رنگ دارد و جذابیت. خوش رنگ است و

زیبا. حداقل از دور. برای همین هم هست که همیشه به این فکر می کنم که آبان دیگر نه

یک ماه صرف که یک برند است و یک نماد آن هم با اخلاق متزلزل و مزاج دمدمی که دارد.

/ 0 نظر / 28 بازدید