آب فقط آب نیست 3

می گفت برو اصلاح کن از ریخت و قیافه افتادی! گفتم حوصله ندارم؛ اما همین روزها است که بروم. گفت نه به حوصله ربطی ندارد تو یک اتفاقی برایت افتاده است. خندیدم! نه شکل و شمایل و نه حرفی که می زدم برایش قانع کننده نبود!
/ 0 نظر / 41 بازدید