سهند

یکی از شیرینی هایی که این روزها حس می کنم همکار بودن با سهند، کوچکترین عضو

بزرگترین فرزند خانواده مان سمیه است. گرچه اختلاف سنی داریم و گرچه اختلاف دیدگاه

اما ... نقاط اشتراک فراوانی هم داریم. تنهایی عمیقی که مدتها بود در کارگاه حس می

کردم با آمدن سهند بسیار کمتر شده و چقدر می خندیم :)) البته سر اختلافات بحث می

کنیم و حرف می زنیم و چقدر خوب است انسان اهل حرف زدن باشد و اهل تحقیر و توهین

نه! خدای را شکر بخاطر حضورشان و وجودشان که سوال دارند و دغدغه رسیدن به حقیقت

و زندگی بر مبنای حق!

/ 0 نظر / 26 بازدید