...

بیر

نمی دانم همه آدمها اصولا تمایل دارند هیچ کاری انجام ندهند و بنشینند یا فقط من

اینگونه هستم؟اکثریت اینگونه هستند؟ چرا من همیشه جزو اکثریت هستم؟!نه نه

قربانت فدات بوس بوس(با صدای داخل کله ام حرف میزدم که گفت دوست داری جزو

اقلیت معلول باشی)

ایکی

همه چیز که پول نیست! ماوس هشت تومانی که امروز گرفتم خیلی بهتر از ماوس

بیست تومانی که دو هفته قبل گرفته بودم کار می کند!!

/ 1 نظر / 26 بازدید
علی

بعله هندونه داریم تا هندونه!