مهاجرت

به سرزمینی مهاجرت کردم که همیشه احساس خوبی نسبت آن داشتم. به بلاگفا!

بلاگفا بین سیت ارائه دهنده وبلاگ فارسی چیزی شبیه به آلمان در بین کشورها است.

همان قدر مطمئن و همان قدر با صلابت! اینجا را ترک نخواهم کرد اما! امیدوارم زودتر

مشکلات پرشین بلاگ مرتفع شود، مشکلاتی که نمی دانم تنها برای من است یا همه

ساکنین درگیرش هستند. علی ایحال بعد از هشت سال مجبور به مهاجرت شدم. پس

نتیجه می گیریم مهاجرت نتیجه بی توجهی مسئولین و عدم تحمل وضعیت جاری ست

:)) سرزمین استیجاری جدید تا ساختن ملک شخصی!

/ 0 نظر / 27 بازدید