یعنی تا این حد...

بعضی افراد به شدت«اقتصادی»هستند و عده ای به حدت«انتزاعی».هر دو هم به زعم

من مفیدهستند.اقتصادی ها می توانند چرخ های تولید و روزی رسان جامعه را بچرخانند

و انتزاعی ها هم تئورسین ها و فیلسوف های جامعه و مولدفکر و اندیشه هستند.من

اعتقاد بیشتری به تفکرانتزاعی دارم و این سخن جناب«استیوجابز»فقیدکه گفت:«درک و

آگاهی بصری بهترازتفکرانتزاعی و تحلیل منطقی است»را به حساب دیگری می

گذارم.اگربه تاریخ پیشرفت اقتصادی جوامع غربی نگاه کنیم خواهیم دید که قبل ازجهش

بزرگ اقتصادی و صنعتی خودشان متفکران زیادی داشتندکه درهرموردی بحث و«تز»ارائه

می دادند و درواقع بحث های مطرح می کردندکه درزمان خود«اتنزاعی»می نمود و به

دنبال آنها بودکه اروپا رشد علمی و صنعتی خود را پیش گرفت.درتاریخ خودمان هم،

زمانی که درمباحث نظری حرفی برای گفتن داشتیم ازصنعت و علوم عملی هم

برخورداربودیم.اما الان علوم نظری و انسانی ما مهجور واقع شده است و درواقع همه

درپی«دکتر»و«مهندس»شدن هستند. غرض ازاین همه مقدمه چینی نقل داستانی

ازمقتصد بودن یکی ازدوستانم است که عرض می کنم.چندی قبل متوجه شدم دوستی

که مثل من در اواسط دهه سوم زندگی است مشغول تمرین دررشته رزمی«هالا»است.

وقتی پرسیدم که چه عجب دراین سن و سال چنین رشته ای را انتخاب کرده ای جواب

داد:اگربتوانم مقامی درمسابقات کشوری دست و پا کنم،آن وقت است که خواهم

توانست 15 درصد تخفیف ازدانشگاه بستانم... یعنی تا این حد!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
هانیه رستمی

عجب دوست عجیب غریبی دارینا [چشمک]

صدف

این "به شدت بودن" و افراط تو هیچ چیزی خوب نیست!

حسین اسکندری

چه جالب ! یکی از دلایلی که علوم انسانی مهجور مونده همین اقتصادی بودنمونه که مهم ترین مسئلمون تو هر کاری مزایای اقتصادیه ! تقصیر خودمون هم نیست.اقتضای شرایطیه که توش قرار گرفتیم !