تولد یک فرشته

فاطمه اس ام اس داد که بحمدالله بچه به دنیا آمد. پریا! کوچکترین ما، عزیز دل من، خوش

آمدی در این آغازین ساعات بیست و یکم مهر، نمی دانی چقدر دلمان برایت می تپید. برای

پری کوچک مان. علی ایحال بگذار از اینکه تو و مادر عزیزت هر دو سالم هستید شکرگذار

باشیم. فردا که دیدمت مبسوط تر خواهم نوشت.

/ 0 نظر / 28 بازدید