نمایش غم انگیز

انسان ها زود به همه چیز عادت می کنند. به شنیدن اخبار کشتار عادت می کنند.

بمباران یمنی ها و کشته شدن شان برای مان عادی شده. تجاوز و شهرک سازی

اسرائیلی ها عادی شده. سر بریدن داعش مقابل دوربین عادی شده مگر اینکه یک نفر

خیلی نزدیک به خودمان باشد که خلاف عادت، کمی بیشتر از قبل ناراحت شویم. عادی

شدن مسائل یعنی اینکه دیگر هیجان دنبال کردن ندارد. بله، بله، می ترسم همه چیز

برای ما هیجان باشد و کنجکاوی. می ترسم در نهان خانه مان دنبال یازده سپتامبر

دیگری باشیم و یا یک حمله تروریستی هیجان انگیز دیگر. این بار نه با اسلحه و ماشین

و قمه، با حرکتی جدیدتر و هیجان انگیزتر! مسلمانان میانمار قتل عام می شوند. فکر

نمی کنم خیلی ناراحت باشیم. چرا که اصولا قتل عام برای مان عادی شده، آن هم به

آن سبک معمولی هزاران ساله که بودایی ها انجام می دهند. دنیا هر روز کثیف تر از

قبل می شود و ما ظاهرا چاره ای نداریم جز دنبال کردن تک تک سکانس ها تا پایان

یافتن نقش مان و خروج از قصه!

/ 0 نظر / 28 بازدید