فضلیت ناچیز

بچه ای که دغدغه اش پر کردن قلک اش باشه، معلومه که بزرگ شد چه جور آدمی از آب در

میاد!

/ 1 نظر / 28 بازدید
علی

هم قلک خوبه، هم پر کردن قلک! اما دیدن این طرف و آن طرف هم لازمه!