در جستجوی زمان از دست رفته

هنوز نسل کسانی از نسل ما که مکالمه را به چت تلگرامی(می شد نوشت مکاتبه

تلگرامی، اما کلمه مکاتبه یک حس ارجاعی به نامه دارد که جهانی دیگر است)ترجیح می

دهند از بین نرفته. محمد دوست سربازی ام در تلگرام مثل عقب مانده ها می ماند :)) انگار

که حرف زدن بلد نیست. اما تلفنی که حرف می زنیم سر همدیگر را می خوریم. امروز زنگ

زد. چقدر خوشحال بودم. بیشتر هم مرور خاطرات بود و اینکه هشت سال گذشت و ناگهان

چقدر زود دیر می شود ...

/ 0 نظر / 28 بازدید