علی...

این چه حسی است که ما نسبت به علی(ع)داریم و محبت ما به او ازجنس دیگری است و هیچوقت نتوانسته ایم او را هم ردیف با دیگران قراردهیم و علاقه و مهرمان به گونه ای است که گویی ازعمق جانمان شعله می کشد.حس عجیب و غریبی داریم وقتی ازعلی حرف می زنیم.شجاعت او،مهربانی او،فصاحت و بلاغت سخنانش،مردانگی و جوانمردی اش؛همه را می دانیم که تمام و کمال دارد ولی وقتی می گوییم علی، انگارمحیط خلائی بوجود می آیدکه درآن فقط مهر جولان می دهد.نام علی حس و حال عجیبی دارد و هرکس هم که نشانی ازعلی داشته باشد همانقدربرایم عزیزمی شود.هیچوقت یادم نمی رود مدال ذوالفقاری که«شان استون»برگردنش انداخته بود و من حس خیلی خوبی داشتم.پیوندبااو یعنی پیوندبا خدا و محبت علی موهبت خیلی بزرگی است.علی دل دردمندی داشت،دل نگرانی داشت،نکندبچه یتیمی گرسنه سربربالین بگذارد،نکندبه کسی ظلمی شود.با علی می شودسالها درشعب ابی طالب بود...

/ 2 نظر / 4 بازدید
ali

این یعنی دو کلمه حرف حساب. خیلی حسابه ها!

حسین اسکندری

خیلی خوب ! دغدغه های علی،علی رو اینطور برامون عزیز کرده.علی یه سبک زندگیه برای خودش.سبک زندگی کاملی که نمونش رو نمیشه هیچ جا پیدا کرد