بدون بانک

عراق کشوری که بانک ندارد. برای ما بسیار عجیب و نشدنی بنظر می رسد. چطور می

شود کشوری بانک نداشته باشد؟ مردم پول هایشان را چه می کنند؟ اما آنها خیلی

راحت و بی نیاز به بانک در حال زندگی هستند و اگر انشالله از جنگ و اختلاف فارغ

شدند راه توسعه را هم پیش می گیرند، بدون نیاز به همین بانکها. مگر نه اینکه این

سالها ما بانکها را عامل بدبختی اقتصاد خودمان می دانیم؟ اصلا بنظر من بانکها نود

درصد کاری که می کنند این است که پول های مردم را بگیرند و با آن برای خودشان

کسب و کار راه بیندازند و ده درصد هم صرف بسختی وام دادن به مردم و دو دستی

تقدیم کردن به خواص است که استدلال می کنند: بانکها همیشه موتور محرک توسعه

هستند و در عین حال مظلوم!!!! البته این کمک کردن هم برای آنها سودآور است و

محض رضای خدا کاری انجام نمی دهند. آن هم با پول هایی که ازهمین مردم جمع کرده

اند. شاید بیشترین مزیتی که برای وجود بانکها می توان متصور شد تولید اشتغال باشد.

تولید شغل و شاغلین گنده دماغ در سیستم بانکی که نمی دانند اگر مردم قصد کنند

خودشان پول هایشان را پس انداز کنند باید بروند سماق بمکنند. لذا امیدوارم عراقی ها

همین راه را پیش بگیرند و به جهانیان ثابت کنند که می شود بدون بانک زندگی کرد و

پیش رفت.

/ 0 نظر / 28 بازدید